aanvragen van octrooi ("patent") nu een stuk aantrekkelijker
www.snelpatent.nl    

Wat is een octrooibureau?

Een octrooibureau is een dienstverlenend bedrijf, enigszins vergelijkbaar met een advocatenkantoor. Bij een octrooibureau werken een of soms meer octrooigemachtigden die octrooiaanvragen opstellen en zich inspannen om uw octrooi verleend te krijgen.

Een octrooigemachtigde heeft na het afronden van een universitaire, technische opleiding drie jaar als octrooigemachtigde in opleiding gewerkt. Na het met succes afleggen van examens is hij/zij beëdigd. Bert Altenburg van Altenburg Patent is in 1994 beëdigd.

Met wie kunt u over uw uitvinding praten?

Uw octrooigemachtigde is uw vertrouwenspersoon. Hij zal volledige vertrouwelijkheid betrachten. Wanneer u klachten heeft over een octrooigemachtigde en die niet in overleg op kunt lossen, dan kunt u die klachten voorleggen aan de Orde van Octrooigemachtigden. Als een octrooigemachtigde het te bont maakt mag hij/zij zijn beroep voor bepaalde tijd niet of zelfs nooit meer uitoefenen.

Een octrooigemachtigde zal uit welbegrepen eigenbelang sowieso zorgvuldig met de door u verstrekte informatie omspringen. Wanneer een octrooigemachtigde door loslippigheid het vertrouwen van zijn klanten verliest, lijdt zijn octrooibureau schade. U kunt dus om meer dan een reden zonder angst uw uitvinding met ons bespreken.

Wat is de Octrooiraad?

Op basis van door u aan de octrooigemachtigde verschafte informatie over de uitvinding wordt een octrooiaanvraag opgesteld. De aanvraag wordt dan bij de Octrooiraad ingediend. Pas na indiening van de door ons opgestelde octrooiaanvraag bij de Octrooiraad kunt u veilig met derden over uw uitvinding praten, de uitvinding verkopen of anderszins openbaar maken.

De Nederlandse octrooiraad is een overheidsinstelling die onder het Ministerie van Economische Zaken valt, en is de octrooi-verlenende instantie. De Nederlandse octrooiraad heet overigens voluit en officieel Octrooicentrum Nederland en is gevestigd te Rijswijk (ZH).

De Octrooiraad houdt, als service aan de aanvrager, de ingediende octrooiaanvraag 18 maanden geheim. In Nederland wordt na die18 maanden automatisch octrooi verleend, en wordt het octrooi gepubliceerd. Zelf moet u er alleen tot het moment van indiening voor zorgen dat uw uitvinding geheim blijft. U heeft dus zelf, na indiening van de octrooiaanvraag, geen geheimhoudingsplicht (maar uw octrooigemachtigde wel!).

Wat doet uw octrooigemachtigde?

Onze taak is om uw uitvinding zodanig te omschrijven dat niet alleen het specifieke product dat u in gedachten heeft, maar ook elke (commercieel interessante) variant van het basisidee van de uitvinding onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. Bij ons gesprek zullen wij altijd antwoord willen hebben op de onderstaande 4 vragen.

1) Welk probleem lost de uitvinding op en welk voordeel (of voordelen) levert dat op?
2) Hoe deden anderen het vroeger en waarom was dat niet goed?
3) Hoe lost uw uitvinding het probleem op?
4) Zijn er ook slimme, commercieel aantrekkelijke varianten of modificaties?

Hiervan is meestal de tweede vraag de vraag die waarschijnlijk de meeste voorbereiding van u zal vergen. Voordat u geld gaat uitgeven aan een octrooiaanvraag is het raadzaam om eerst te kijken of uw uitvinding al bestaat. Dat kan op:
http://nl.espacenet.com. Diverse databases met octrooipublicaties.
http://www.google.com. Google is een uitstekende zoekmachine.

Belt u ons even. Wij hebben enkele heel praktische zoektips voor u. Met Altenburg Patent staat u er niet alleen voor.