aanvragen van octrooi ("patent") nu een stuk aantrekkelijker
www.snelpatent.nl    

Reikwijdte van de bescherming

Een octrooi is een territoriaal recht. Als u bijvoorbeeld octrooi heeft in Nederland, kunt u in Nederland iedereen verbieden uw uitvinding te importeren, hier te maken of toe te passen. In landen waar u geen octrooi heeft mogen anderen uw uitvinding wel toepassen. Het is echter niet zo dat zij daar iets aan hebben in die landen waar u wel octrooi heeft.

Wat te doen in geval een ander uw uitvinding toepast?

Veel aanvragers van octrooi maken zich zorgen over inbreuk op hun (toekomstige) octrooi. De praktijk van alledag is dat inbreuk zelden voorkomt. In geval er toch sprake is van inbreuk, kan de inbreukmaker vaak zonder tussenkomst van de rechter al worden gestopt. Een waarschuwingsbrief kan reeds voldoende zijn om de inbreukmaker te stoppen of aan de onderhandelingstafel te krijgen. Een inbreukmaker kan namelijk ook inkomsten voor u opleveren wanneer u hem een licentie verstrekt.

Uiteraard kost het geld om een onwillige inbreukmaker door de rechter te laten stoppen. Een eventuele schadevergoeding kan dat natuurlijk ruimschoots compenseren. Of een juridische aanpak lonend is, hangt in de eerste plaats af van uw winstderving als gevolg van de inbreuk. Het is mogelijk een verzekering af te sluiten, waarbij de verzekeraar voor de kosten opdraait indien er een inbreukmaker opduikt.

Maakt u inbreuk op het octrooi van een ander?

Wanneer u erachter komt dat er al eerder iemand is geweest die voor uw uitvinding octrooi heeft aangevraagd dan kan het zijn dat u zelf inbreuk maakt/zou gaan maken. Dat hoeft echter niet het geval te zijn.

  1. Ten eerste wordt niet op elke octrooiaanvraag octrooi verleend.
  2. Ten tweede is een octrooi een territoriaal recht. Dat wil zeggen dat wanneer iemand een Amerikaans octrooi heeft, u die uitvinding in Nederland mag toepassen (maar niet in Amerika!) mits er ook geen Nederlands equivalent van dat octrooi bestaat. Of dat laatste het geval is, kunnen wij voor u uitzoeken.
  3. Ten derde heeft een octrooi een eindige levensduur, van maximaal 20 jaar. Echter, wanneer de octrooihouder niet de jaarlijkse instandhoudingscijnzen betaalt, komt het octrooi eerder te vervallen. Of een octrooi nog van kracht is, kunnen wij voor u nagaan.

Toelichting bij punt 1:
Er is verschil tussen een octrooiaanvraag en een octrooi. Ik kan octrooi aanvragen op het wiel of op een gloeilamp. Maar als er gekeken wordt of het in mijn octrooiaanvraag beschreven idee wel Nieuw en Inventief is, is zonneklaar dat deze niet aan die voorwaarden voldoet. Als u de octrooiliteratuur induikt moet u niet denken dat dat die publicaties allemaal verleende octrooien zijn. U hoeft dus niet te verzuchten: "Hoe heeft iemand daar nu octrooi op kunnen krijgen?" Het is maar de vraag of die ander dat octrooi ook heeft gekregen, of zal krijgen.

Sommige landen, zoals Nederland, verlenen automatisch octrooi, ook op mijn octrooiaanvraag met de gloeilamp. Toch kan ik met mijn ongetoetste Nederlandse octrooi Philips niet tegenhouden. Voordat de rechter Philips verordonneert de productie stil te leggen, moet ik namelijk aantonen dat mijn uitvinding aan de vereisten van Nieuwheid en Inventiviteit voldoet. En dat red ik in dit geval natuurlijk niet. Maar als ik een gloeilamp die niet stuk kan zou hebben bedacht, zou dat zeker een uitvinding zijn. Als Philips die gloeilamp na zou maken, dan kan Philips het schudden.