aanvragen van octrooi ("patent") nu een stuk aantrekkelijker
www.snelpatent.nl    

Wat is het en hoe krijg u het?

Eerst even dit: Er is geen verschil tussen een octrooi en patent. De eerste term is de officiële Nederlandse aanduiding, dus die gebruiken we hier.

Een octrooi is een recht dat u het monopolie geeft op uw uitvinding. Met een octrooi kunt u anderen verbieden uw uitvinding toe te passen, na te maken, te verkopen, te importeren/exporteren enz.

De maatschappij is niet gebaat bij monopolies. U krijgt het monopolie dan ook alleen in ruil voor het openbaar maken van uw kennis over de uitvinding. Verder komt er na maximaal 20 jaar een eind aan het monopolie.

Een octrooi moet de uitvinding zodanig duidelijk beschrijven dat een deskundige op het gebied van de uitvinding de uitvinding na kan werken. Die beschrijving hoeft geen blauwdruk te zijn van de uitvinding. U kunt dus best octrooi krijgen op een idee voor iets dat u zelf niet kunt maken, zolang een gewone terzakekundige vakman dat op basis van de beschrijving in het octrooi maar wel kan.

Octrooi wordt verleend voor een uitvinding. Een uitvinding is een technische oplossing voor een probleem. Uiteraard kan het daarbij gaan om een ingewikkelde oplossing voor een moeilijk probleem. Maar het kan ook om een heel eenvoudige oplossing gaan voor een alledaags probleem. De octrooiwet eist niet dat een uitvinding ingewikkeld is. Uit commercieel oogpunt is het vaak zeer gunstig als uw oplossing eenvoudig is!

De technische oplossing voor een probleem kan diverse vormen hebben, bijvoorbeeld een apparaat, een voorwerp, of chemische stof of mengsel met een bepaalde eigenschap, een werkwijze of een combinatie daarvan. Overigens is niet elke slimme oplossing voor een probleem octrooieerbaar. Zo is bijvoorbeeld de behandeling van het menselijke en dierlijke lichaam uitgesloten van octrooiering.

Bescherming van merken en modellen

Een pakkende naam voor een product valt niet onder het octrooirecht maar onder het merkenrecht. Als een voorwerp geen ander voordeel heeft dan dat het er mooi uitziet en er geen slimmigheid bij komt kijken, dan kan het voorwerp door middel van het modelrecht worden beschermd. Voor een vlot en gedegen advies over merken en modellen kunt u zich wenden tot Jurimark. Altenburg Patent houdt zich alleen bezig met de bescherming van uitvindingen. Altenburg Patent houdt zich overigens ook niet bezig met uitvindingen die primair gericht zijn op IC technologie, software en genetische manipulatie.

Octrooi aanvragen of niet?

Of u octrooi aanvraagt is een zakelijke keuze. Het is immers niet verplicht om octrooi te hebben op een product dat u op de markt wilt brengen, of een slimme werkwijze die u wilt toepassen. Wanneer uw idee echter commercieel zo aantrekkelijk is dat anderen het mogelijk na zouden willen maken, is het aan te bevelen om te kijken of octrooibescherming mogelijk is. Een octrooi geeft u immers een monopolie, iets dat u zelfs met een reclamebudget van €100 miljoen niet kunt krijgen.

In welke landen octrooi aanvragen?

Ook al wilt u overal in de wereld octrooi hebben, de beste manier om te beginnen is met het indienen van een octrooiaanvraag in 1 land. U krijgt dan automatisch het recht om vrijwel overal ter wereld binnen een jaar ook octrooi aan te vragen. Dit jaar heet het prioriteitsjaar. Iemand anders die tijdens dat jaar voor dezelfde uitvinding octrooi aanvraagt vist achter het net.

Het is gebruikelijk om na een jaar een Internationale octrooiaanvraag (ook wel PCT-aanvraag genoemd) in te dienen. Daarmee kunt u uw rechten voor een groot aantal landen reserveren. De PCT-route duurt 1,5 jaar, waardoor u, samen met het prioriteitsjaar, in het totaal 2,5 jaar de tijd heeft om erachter te komen in welke landen u met uw uitvinding voldoende geld kunt verdienen om het doorzetten van de octrooiaanvraag in die landen te rechtvaardigen.

Een Internationale octrooiaanvraag eindigt niet in een wereldoctrooi/wereldpatent. Dat bestaat niet. Vanuit de PCT-procedure komt uw uitvinding alsnog bij de diverse octrooiraden van de door u gewenste landen terecht, die onafhankelijk van elkaar beslissen of u octrooi kunt krijgen.

Wanneer na de Internationale octrooiaanvraag een Europese octrooiaanvraag wordt ingediend, beslist de Europese octrooiraad daarover. Die neemt de beslissing voor de octrooiraden van een groot aantal Europese landen. Dat scheelt moeite en kosten.