aanvragen van octrooi ("patent") nu een stuk aantrekkelijker
www.snelpatent.nl    

Voorwaarden om octrooi te kunnen krijgen

Om een valide octrooi te kunnen krijgen moet er sprake zijn van een uitvinding. Een uitvinding is octrooieerbaar indien deze Nieuw en Inventief is.

Een uitvinding is Nieuw als deze uit geen enkele openbaar toegankelijke informatiebron bekend is. Die informatiebron kan niet alleen een octrooiaanvraag of octrooi zijn, maar ook elke andere geschreven of niet-geschreven bron van informatie. De informatiebron kan dus ook een reclamefolder zijn of artikel in een krant of tijdschrift. Ook kan de informatiebron een product zijn dat reeds op de markt is. Alles wat voor de indiening van uw octrooiaanvraag reeds bekend is behoort, zoals dat heet, "tot de stand van de techniek".

Een uitvinding is, in principe, niet Inventief wanneer deze een voor de hand liggende combinatie is van twee informatiebronnen. Nou zijn daar wel wat uitzonderingen op. Zo is het bijvoorbeeld best slim als u iets uit het ene vakgebied toepast op een ander vakgebied. Een gesprek met uw octrooigemachtigde kan meer duidelijkheid opleveren of er nog mogelijkheden tot octrooiering zijn.

Hoe ziet een octrooiaanvraag eruit?

Een octrooiaanvraag bestaat uit twee delen. Een beschrijving van de uitvinding gevolgd door een of meer claims. De claims, die in het Nederlands merkwaardig genoeg conclusies heten, geven precies aan waar de aanvrager monopolie op wil hebben.

De eerste conclusie van een octrooiaanvraag is de meest ruime. De conclusies die naar die eerste conclusie verwijzen beschrijven slimme verbeteringen van het in de eerste conclusie omschreven basisidee. Deze conclusies heten onderconclusies, of ook wel afhankelijke conclusies.

Een goede octrooigemachtigde probeert altijd een brede eerste conclusie te schrijven, maar ook weer niet zo ruim dat deze conclusie de stand van de techniek omvat. In het eerste deel van de octrooiaanvraag, die de beschrijving heet, wordt de uitvinding uitgelegd en staan meestal een of meer voorbeelden.

Ook in het buitenland octrooi aanvragen?

Het is het goedkoopst om eerst alleen in Nederland octrooi aan te vragen. U heeft een jaar lang het recht om ook in het buitenland octrooi te krijgen, zonder dat iemand u te snel af kan zijn.

Het is belangrijk dat u tijdens dat zogenoemde prioriteitsjaar erachter komt of voortzetting van uw octrooiaanvraag in het buitenland zin heeft. Dit kan door de Octrooiraad op basis van de Nederlandse octrooiaanvraag een Nieuwheidsonderzoek uit te laten voeren.

Het door de Octrooiraad opgestelde Nieuwheidsrapport maakt het mogelijk een weloverwogen beslissing te nemen of doorzetten van de aanvraag in het buitenland octrooitechnisch verantwoord is. Als blijkt dat uw idee niet Nieuw is, dan heeft voortzetting zeker geen zin.

Uit het Nieuwheidsrapport kan blijken dat het basisidee achter uw uitvinding niet octrooieerbaar is, maar een (commercieel interessante) slimme uitvoeringsvorm ervan wel. In dat geval kan de octrooiaanvraag voorafgaande aan indiening in het buitenland worden aangepast. Ook andere aanvullingen en wijzigingen zijn dan nog mogelijk.

In de periode vanaf indiening tot ontvangst van het Nieuwheidsrapport krijgt u misschien ook signalen uit de markt of feedback van mogelijk geïnteresseerden over de belangstelling voor uw uitvinding. Daarmee kunt u bekijken of het doorzetten van uw octrooiaanvraag in het buitenland financieel verantwoord is.

De weg van aanvraag tot octrooi

Overal ter wereld geldt dat een uitvinding Nieuw en Inventief moet zijn. Echter, in sommige landen, waaronder Nederland, kijkt de Octrooiraad niet of dat wel zo is, en verleent de Octrooiraad van dat land zonder meer octrooi. In andere landen, zoals de VS, toetst de Octrooiraad wel of de uitvinding aan de voorwaarden voldoet, voordat octrooi wordt verleend. Dat er in Nederland geen toetsing meer plaats vindt, komt door het bestaan van de Europese Octrooiraad. Wanneer het Nieuwheidsrapport van uw Nederlandse octrooiaanvraag er positief uit ziet en uw commerciële ambities zover strekken, is een Europese of Internationale octrooiaanvraag een logische vervolgstap.

In een later stadium van de octrooiverlengingsprocedure zal dus een discussie met een of meer Octrooiraden moeten worden gevoerd. In overleg met u wordt dan een antwoord ingediend om de bezwaren van de Onderzoeker van de Octrooiraad te weerleggen of om daaraan tegemoet te komen. Meestal is het daarbij noodzakelijk de oorspronkelijk gevraagde beschermingsomvang te beperken.

In de praktijk duurt het 2 tot 4 jaar na de eerste indiening van de Nederlandse octrooiaanvraag voordat dergelijke discussies plaatsvinden. Het lijkt een nadeel dat dit zo lang duurt, maar is dat in de praktijk meestal niet. De kosten die met de procedure gepaard gaan komen namelijk later. U kunt dus goed kijken of er een markt is voor uw idee, en in welke landen het echt de moeite waard is om octrooi te verkrijgen.